Zorunlu kısırlaştırma insan hakları ihlalidir

H.Merkezi: Translara uygulanan zorunlu kısırlaştırmaya ve zorunlu genital müdahaleye karşı bir an önce gerekli yasal iyileştirmelerin yapılması için imza kampanyası başlatıldı. Mevcut yasa, yarın Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından incelenecek.

Mevcut yasanın, translara zorunlu kısırlaştırma ve zorunlu genital ameliyat gibi şiddet içermesine karşılık, yarın yapılacak incelemede yasanın değişmesi için kampanya başlatıldı.

Erktolia’nın change.org’da başlattığı imza kampanyasıyla, translara yapılan bu beden müdahalelerinin ve insan hakları ihlalinin sonlandırılması isteniyor. Çünkü Türkiye’de transların resmî cinsiyet kayıtlarının değiştirilebilmesi için kalıcı kısırlaştırılma ve cinsel organ ameliyatı şartı koyuluyor ve bu şart yerine getirilmediği takdirde cinsiyet geçişleri devletçe tanınmıyor.

AYM, Adalet Bakanlığı ve Meclis’e seslenilen imza kampanyasında yer alan açıklama şöyle:

‘Cinsiyet kimlikleri genitallerden bağımsızdır’

Medeni Kanun’da, cinsiyet kaydı değişimi için tanımlanan ‘üreme yeteneğinden sürekli biçimde yoksun bulunma’ koşulu, kişilerin bedensel bütünlüğüne yapılan insanlıkdışı bir müdahaledir ve bir insan hakkı ihlalidir. Bütün insanlar üreme hakkına sahiptir ve bu karar sadece onlara aittir! Ayrıca kişilerin cinsiyet kimlikleri, sahip oldukları genitallerden bağımsızdır. Her trans kadın vajina ameliyatı olmak istemeyebilir, sağlığı veya hayat koşulları buna elvermeyebilir. Her trans erkek de rahmini aldırmak veya penis sahibi olmak zorunda değildir. Bireylerin hayatlarına hangi genital organlarla devam edecekleri ve üreme organlarını kullanıp kullanmayacakları, temel insan haklarıdır ve devletin tasarrufunda olamaz!”

AİHM yükümlü kılıyor

İsveç hükümeti, bu uygulamanın bir insan hakkı ihlali olduğunu kabul ederek, 2013 yılına kadar devlet zoruyla kısırlaştırılan tüm trans bireylere tazminat ödeme kararı aldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ise, Fransa’dan yapılan ve 2017’de karara bağladığı başvurular sonucunda, trans kimliklerin tanınması için zorunlu kısırlaştırma şartı uygulamasının bir insan hakları ihlali olduğuna hükmetti ve Türkiye dahil, AİHM üyesi tüm devletlerin gerekli yasal iyileştirmeyi yapmakla yükümlü olduğu uyarısında bulundu!

‘Bedensel bütünlük hakları çiğnenmemeli’

Trans bireylere zorunlu kılınan ameliyatlar, Arjantin, Malta, Almanya, İsveç ve ABD’nin çeşitli eyaletleri gibi sayıları giderek artan birçok ülkede, cinsiyet kaydı değişimi için zorunluluk olmaktan çıkarılmaktadır. Kalıcı sonuçları olan bu hayati operasyonlar, bu ülkelerde tamamiyle trans bireylerin kendi insiyatiflerine bırakılmakta ve bireylerin üreme ve bedensel bütünlük hakları çiğnenmeden cinsiyet kaydı değişimi sağlanmaktadır.

14 Haziran Çarşamba günü mevcut cinsiyet geçiş yasası, Anayasa Mahkemesi tarafından incelemeye alınacak. İnceleme sonucunda yasanın iyileştirilmesi ve trans bireylerin insan haklarının teminatı için kamuoyunu harekete geçmeye çağırıyoruz!

LGBTİ+, kuir, kadın ve diğer insan hakları örgütleri olarak, Türkiye için de bağlayıcılığı olan AİHM kararı doğrultusunda, trans bireylere uygulanan zorunlu kısırlaştırmaya ve zorunlu genital müdahaleye karşı bir an önce gerekli yasal iyileştirmelerin yapılmasını talep ediyoruz. Trans hakları, insan haklarıdır!”

Güncellenen listede, imzacı kurumlar şu şekilde:

Erktolia, Lambdaistanbul, Filmmor, Yeni Demokrat Kadın, Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği, Lez-bi Feministler, Beşiktaş Abbasağa Forumu Kadın Çalışma Grubu, İzmir Nar Kadın Dayanışması, Kaos GL, SPoD, Beden Olumlama Hareketi, Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği GEN-DER Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Kolektifi, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu.