YDK: Onur Haftası’nda “Tüm ablukalara ve yasaklara rağmen rengarenk direniyoruz!

H.Merkezi: Her yıl 19 – 25 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen Onur Haftası’na “Egemenlerin saldırısı da, bu saldırı karşısında ezilenlerin ortak direnişi de kaçınılmazdır!” diyen Yeni Demokrat Kadın (YDK) tüm LGBTİ+, kadınları, gençleri, ezilen tüm emekçileri birlikte,  örgütlü bilinç ve iradeyle Onur Haftası’nda yapılacak olan tüm etkinliklere aktif katılım sağlamaya ve bu saflarda olmaya, mücadeleye omuz vermeye çağıran açıklamasını aynen yayınlıyoruz.

Tüm ablukalara ve yasaklara rağmen rengarenk direniyoruz!
Egemenlerin en demokratik haklarımıza dahi pervasızca saldırdığı bir süreçten geçiyoruz. Tek dil, tek din, tek bayrak siyaseti yürüterek şovenizm ve homofobi üzerinden kendisini besleyen TC devletinin saldırıları köylerimizden, kentlerimize, dilimize, kimliğimize, emeğimize, okullarımıza büyüyerek devam ediyor. Bu saldırılar eşliğinde, her yıl 19 Haziran ile 25 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen Onur Haftası’nı karşılıyoruz.
Yapılan bu saldırıların en katmerlisini yaşayan LGBTİ+’ler tüm baskı ve yasaklamalara rağmen Onur Haftası boyunca alanlarda olacaklar ve “Yaşamın tüm alanlarında biz de varız” diyecekler.
Yüz yıllardır halka dayatılan iki cinsiyet kimliği üzerinden, toplumsal bir şekilleniş oluşturan erkek egemen sistem, üçüncü bir cinsiyeti yok sayıp “o” kişiye her türlü işkenceyi mübah görmüştür. Bu algı üzerinden hem kadının, hem LGBTİ+’lerin toplumdan soyutlanmasını sağlayarak erkek egemenliklerini daha da perçinliyorlar. Bu anlamda toplumda söz söylemeyi bir tarafa bırakalım, nefes almaya dahi “layık” görülmeyen LGBTİ+’lere ezileninde ezileni kavramını çok rahatlıkla kullanabiliriz.

Egemenlerin saldırısı da, bu saldırı karşısında ezilenlerin ortak direnişi de kaçınılmazdır!
Kentlerimizi, yaylalarımızı yerle bir edenler, kimliğimize, dilimize, bedenimize ve emeğimize saldıranlardır aynı zamanda. LGBTİ+’lere, Kürt halkına ve işçi sınıfının emeğine yönelik saldırılar aynı zihniyetin ürünüdür. Doğallığında bu saldırıları birbirinden bağımsız ele almamız mümkün değildir.
Bu saldırıları bertaraf etmenin yolu LGBTİ+’ler, kadınlar, gençler, işçi sınıfı yani tüm ezilenler olarak birlikte örgütlü mücadele etmekten geçer. Bu bilinç ve iradeyle Onur Haftası’nda yapılacak olan tüm etkinliklere aktif katılım sağlamaya ve tüm ezilenleri de bu saflarda olmaya mücadeleye omuz vermeye çağırıyoruz.

25 Haziran’da gerçekleşecek Onur Yürüyüşü
Yer: Taksim Meydanı
Toplanma saati: 17.00

Not: Onur Haftası boyunca yapılacak etkinliklere HYPERLINK “http://tr.prideistanbul.org/etkinlikler/http://tr.prideistanbul.org/etkinlikler/ bu linkten ulaşabilirsiniz

Yeni Demokrat Kadın (YDK)”