Partizan Şehit web sitesi güncellendi

Proletarya Partisi sınıf mücadelesinin 48 yıllık kesitinde, başta dört Genel Sekteri olmak üzere nice önder kadrosunu, sayısız savaşçı ve militanını bu kavgada ölümsüzlüğe uğurlayarak azim ve kararlılıkla yoluna devam ediyor. Demokratik halk devrimi, sosyalizm ve komünizm amacını ülkemiz topraklarında muktedir kılana dek nice devrim ve komünizm neferi daha yaşamını ve son nefesini inançları uğruna harcamaktan çekinmeyecektir.

Partizan Şehit Web Sitesi
Partizan Şehit Web Sitesi

Meral Yakar’dan Çiğdem ve Nergiz’e, Ali Haydar ‘dan Mercan Şehitlerine 48 yıllık savaş ve direniş tarihi boyunca, çarpışarak, direnerek, işkencehanelerde, pusularda, saldırı ve katliamlarda,  mücadele ve savaş cephesinde ölümsüzleşen yüzlerce yoldaşımız kavga bayrağını ardıllarına lekesiz teslim etmiştir. Yaşayanlar, onlar için de yaşıyor, savaş onlar adına da sürdürülüyor. Savaşı sürdürürken ölümsüzleşenlerle yaşayanlar arasındaki fiziki ayrılık, ardıllarında erken ölümlere duyulan öfkeye, artan sınıf kinine dönüşüyor.

Kuşkusuz Onları anma ve yaşatmanın, davalarına sahip çıkmanın ve uğruna ölümsüzlüğe yükseldikleri kavgayı kazanmanın yolu devrettikleri bayrağı onurla dalgalandırmak, mücadelelerine bağlı kalmak ve onların bıraktığı yerden yürüyüşlerini zaferle taçlandırma iddiasını kuşanmaktan geçmektedir.

Ölümsüzleşenlerimizin mücadele inancı, azmi, kararlılıkları ve bağlılıkları bizlere güç verirken, bizlerde Onlara karşı görevlerimizi dünden daha inançlı, daha kararlı ve daha azimli yürüyerek yerine getireceğiz. Ancak bu yürüyüş boyunca onları ve mücadele yaşamlarını da gelecek nesillere aktarmak anın somut görevlerindendir. Bu bilinçle Proletarya Partisinin 30. Kuruluş yılı olan 2002 yılında ölümsüzleşenlerimizin mücadele yaşamlarının derlendiği bir albüm çalışması yapılmıştır.

Yayınlandığı haliyle belirli yanlışlıklar ve eksiklikler bulunan albüm çalışması aynı zamanda http://www.partizansehit3.net/ sitesinde de yayınlanmıştır. Gerek yayınlanmadan önce, gerekse de yayınlandıktan sonra ölümsüzleşen yoldaşlarımızı tanıyan, onlarla yoldaş olan ve yine aileleri tarafından yoldaşların mücadele yaşamlarına dair bilgiler gelmiş, yanlışlar düzeltilmiş (Şenol Özyurt ve Osman Naci Güven) , çeşitli eklemeler yapılmış (Şefik Kuyukan,  Ahmet Yavuz), fotoğrafları olmayan bazı yoldaşların fotoğraflarına (Ali Sağcan, Mehmet Sabri Karahan, Mustafa Şişman , Kemal Özgül,  Ali İhsan Yalçın )  ulaşılmış ve  başka bazı düzenlemelerle şimdilik son hali verilmiştir. Mehmet Sabri Karahan, daha önceden hayatı ve mücadelesi hakkında bilgi sahibi olunmayan yoldaşlarımızdan “Mehmet Karahan” olarak geçen yoldaşımızdı.

Ancak yine de belirli eksiklikler ve yanlış bilgilerde olabilmektedir.  Hakkında bilgi sahibi olunmayan ve fotoğrafları olmayan yoldaşlarımız halen mevcuttur.  http://www.partizansehit3.net/ olarak sitenin düzenlenmiş son halini paylaşmakla beraber, yoldaşlarımızın yaşamları hakkında bilgi sahibi olan yoldaşlar ve dostlarımızın iletişim adreslerinden ulaşarak bu çalışmaya katkı sunmalarını istiyoruz.