Partizan: Krize, yoksulluğa ve sömürüye karşı 8 Aralık’ta Bakırköy’e!

Asgari ücret görüşmeleri başlarken, 8 Aralık’ta Bakırköy Halk Pazarı’nda sendikalar, devrimci, demokrat kurumlar tarafından miting gerçekleştirilecek. Partizan tarafından yapılan açıklama ile mitinge katılım çağrısı yapılırken, açıklama şu şekilde;

Partizan: Krize, yoksulluğa ve sömürüye karşı 8 Aralık’ta Bakırköy’e!
Partizan: Krize, yoksulluğa ve sömürüye karşı 8 Aralık’ta Bakırköy’e!

İşçi sınıfının burjuvaziye karşı en büyük toplu sözleşmesi olan asgari ücret görüşmelerine faşist diktatörlüğün dizginsiz saldırıları altında giriyoruz. Türk hakim sınıfları uzunca bir süredir içerisinde bulunduğu siyasal ve ekonomik krizini bu saldırılarla beraber aşmayı hedeflerken ülkemiz emekçilerini ekonomik kriz ile birlikte daha katmerli sömürüye ve yoksulluğa mahkum ediyor. Emekçilerin kıdem tazminatı da dahil olmak üzere bir dizi kazanımlarını gaspa girişen hâkim sınıflar diğer taraftan Kürt ulusunun kazanımlarını boğma yönlü bir savaşın da içerisindedir.  Şovenizm kampanyası eşliğinde duraksız sürdürülen bu saldırılar aynı zamanda faşist diktatörlüğün ekonomik ve siyasi krizini perdelemek ve kitlelerin bilincini bu kampanya eşliğinde bulandırmak için de kullanılmaktadır.  Yine yerküre işçi ve emekçilerin, köylülerin, kadınların ve gençlerin isyan dalgası ile sarsılıyor meydanlar zapt edilerek sisteme duyulan derin öfke dile getiriliyor. Değişim istemi ile hareket eden kitlelerin öfkesi bugün Güney Amerika’dan Ortadoğu’ya oradan Avrupa’ya yayılarak büyümekte dipten gelen isyan dalgası yüzeye çıkmaktadır. Kuşkusuz içerisinden geçtiğimiz süreç daha büyük toplumsal kaynaşmalar ve değişim dinamiklerini içerisinde barındırmaktadır.

İşçiler, emekçiler, kadınlar ve gençler;

Bir avuç azınlığın azgınca bir sömürü düzeni ile her geçen gün daha fazla yoksulluğa mahkum edilen, “siyanürlü ölümler” dayatılan emekçilerin isyanından duyduğu derin korkuyu gizleyemeyen faşizm, direniş ve grevlere saldırmakta en ufak hak talebi cop ile gaz ile karşılaşmaktadır.

Açlık sınırının 2 bin 58 TL olduğu ülkemizde işçi-emekçilerin aldığı asgari ücret 2 bin 20 TL’dir! Bu rakamlar bize egemenlerin işçilere “sunduğu” ücretin asgari değil sefalet ücreti olduğu göstermektedir. Ne sendikaların ne de patronların bu sene “uygun gördüğü” ücret işçilerin sefaletini derinleştirmekten başka bir sonuç getirmeyecektir.

Bizler biliyoruz ki; açlığı ve sefaleti yaratan hakim sınıflardır. Emekçilerin düşledikleri insanca bir yaşam da ancak bu sınıfa karşı yükseltilecek örgütlü mücadele ile mümkündür. Uzlaşmazlığın esas olduğu, dizginsiz bir sömürünün sürdüğü ve krizin giderek derinleşerek işçi ve emekçilere fatura edildiği geleceksizliğin dayatıldığı bugünlerde sesimizi daha güçlü haykırmak “insanca yaşam, yaşanabilir ücret istiyoruz” demek için 8 Aralık’ta Bakırköy’deyiz!

– Krize, yoksulluğa ve sömürüye karşı mücadeleye!

– Asgari değil insanca yaşam!

– Kurtuluş devrimde, örgütlü mücadelede!

– 8 Aralık’ta Partizan saflarına!

Partizan

Toplanma yeri: Dikilitaş

Saat: 12:00″