partizan dergisi
partizan dergisi

Partizan Dergisi’nin özel sayısı çıktı

HABER MERKEZİ- Proletarya Partisi’nin 1. Kongresi’ne dair karar açılımlarının yer aldığı dergimizin özel sayısı çıktı.

“İki aylık bir aranın ardından özel sayımızla tekrar birlikteyiz…

Ülkemizde, bölgede ve dünyada ciddi siyasi gelişmelerin olduğu bir dönemden geçiyoruz. Emperyalist-kapitalist sistemin krizi başta sınıfsal ve ulusal çelişkiler olmak üzere tüm toplumsal çelişkileri derinleştiriyor. Dünyanın dört bir yanında gerici ve faşist iktidarlara karşı halkın isyanı büyüyor. Toplumsal isyanların, sosyal ve ulusal kurtuluş mücadelelerinin gelişimine paralel bu mücadelelere önderlik edecek sınıf, ideoloji ve örgüt tartışmaları da yoğunlaşıyor.

partizan dergisi
partizan dergisi

Toplumsal mücadelelere proletaryanın, Marksist-Leninist-Maoist ideoloji ve Komünist Parti’nin önderliği sorunu günümüzün en temel sorunlarından biri olarak öne çıkıyor. Devrimin objektif güçlerindeki gelişmeler sübjektif güce olan ihtiyacı yakıcı hale getiriyor. Bu ihtiyacın temel adresi proletaryanın en ileri örgütlenmesi ve MLM ideolojinin taşıyıcısı niteliğindeki Komünist Parti’dir.

KP’nin tarihi rolünü oynayabilmesi, toplumsal devrimlere öncülük ve önderlik edebilmesi, bilimsel bir ideolojiyi temsil etmesi ve buna uygun olarak nesnel gerçeklerin doğru analizi ile yakından ilgilidir. Bu analizlere bağlı olarak her bir ülke ve coğrafyada devrimin strateji ve taktiklerinin tespit edilmesi, bunun proletarya ve halka dayanarak yaratıcı bir biçimde hayata geçirilmesi yine KP’nin somut ve güncel önderliğine bağlıdır.

Sınıf mücadelesinin KP’de cisimleşen ihtiyaçlarına yanıt olabilmek aynı zamanda sınıfsal ve ideolojik bir duruşun ifadesidir. Bu her bir komünist için olduğu gibi KP’ler için de fazlasıyla geçerlidir. Ülkemizde genel olarak “sol” hareketler, özelde ise devrimci hareketler nezdinde ortaya çıkan sınıfsal ve ideolojik bulanıklık ciddi yanlış ve gerilemelere de zemin sunuyor. Bu, en temelde benimsenen ideoloji, program, strateji ve taktiklerle ilgili bir meseledir. Dönemsel somut gelişmeler ise ideolojik ve politik etkileriyle bulanıklığı ve sorunu büyüten önemli bir işlev kazanmış durumdadır.

Bu nesnellikte devrimin tarihsel ve güncel ihtiyaçlarına yanıt olmak amacıyla KP’lerin yürüttüğü tartışmalar, gerçekleştirdikleri kongre ve konferanslar da özel önem kazanmaktadır. Ülkemiz topraklarında Proletarya Partisi’nin gerçekleştirdiği 1. Kongre söz konusu ihtiyacın somutlanmasına dönük tarihi bir adım olarak önemli bir yerde duruyor. Konunun teorik, programatik ve siyasal önemi nedeniyle bu sayımızda Proletarya Partisi’nin 1. Kongre karar açılımlarına yer vermeyi gerekli gördük. Söz konusu açılımları “Sunu” ve “Deklarasyon”un devamında “Programa Dair” ve “Politik-Örgütsel Yönelim” olarak iki bölüm halinde siz okurlarımızla paylaşıyoruz.

Bir sonraki sayımızda buluşmak umuduyla…”