Partizan: 1 Mayıs’ta 1 Mayıs alanında, Taksim’deyiz!

HABER MERKEZİ- İstanbul 1 Mayıs’ına dair toplanma yer ve saatine dair bir açıklama yayınlayan Partizan, korku iklimini dağıtmak için işçi ve emekçileri Taksim’e çağırdı;

“İşçi ve emekçi sınıfı için tarihsel anlamı ve değeri olan Taksim Meydanı’nın bu yıl da emekçilere açılmayacağı duyuruldu. Bizler korku ikliminin direnişle dağıtılacağını biliyoruz. 1 Mayıs 1977’de kanlara boyanan Taksim Meydanı hala kızıllığını korumaktadır. Bu kızıl ruha sahip olmanın vermiş olduğu güçle 1 Mayıs’ta Taksim’deyiz.

1 Mayıs’ta işçi ve emekçilerin her türlü şovenizme karşı birlik ve mücadelesini büyütmek için,

Emperyalist yağma ve talana, sömürü ve savaşa, işgal ve saldırıya karşı ortak mücadeleyi büyütmek için,

Güvencesiz ve ucuz işgücü ile çalıştırılan kadınların mücadelesini büyütmek için,

Ulus, dil, renk, din, cinsiyet ayrımı yapmaksızın uluslararası sınıf çıkarları ekseninde dayanışma ve mücadeleyi büyütmek için,

Ezilen halk ve ulusların emperyalist-kapitalist sisteme karşı mücadelesini büyütmek için,

Emekçilerin en temel hakkı olan kıdem tazminatına karşı yürüttüğü mücadeleyi büyütmek için,

Hapishanelerdeki devrimci ve yurtsever tutsakların sesine ses katmak, tecrit ve izolasyona, tek tipleştirmeye karşı mücadeleyi büyütmek için, TAKSİM’deyiz!

 -1 Mayıs’ta 1 Mayıs Alanındayız!

 -1 Mayıs Kızıldır Kızıl Kalacak!

 -Yaşasın 1 Mayıs!

 -Bijî Yek Gulan!

PARTİZAN

Toplanma Yeri: Zincirlikuyu (Garanti Bankası Önü)

Toplanma Saati: 10.00″