Ermeni Halkının Yiğit Evladı: Armenak Bakırcıyan

Armenak 13 Mayıs’ta Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde pusuya düşürülerek şehit edildi. Burjuva medya onun ölümüyle “devletin-polisin rahat bir nefes aldığını” yazdı. Oysa o, umudu yeşertenlerden biri idi.

Kaypakkaya’nın siyasi ve ideolojik çizgisini kavrayan ve o çizgiyi gittiği her faaliyet alanında uygulamasını bilen birisiydi Armenak yoldaş. O, hiçbir kişisel çıkar gözetmeden attığı her adımını partisi ve devrim mücadelesi neyi emrediyorsa ona göre planlıyordu.

Gittiği her faaliyet alanında, kitleler karşısında sorun ne olursa olsun partisinin bir temsilcisi ve sözcüsü olduğunu aklından çıkarmadı. Sorunları inceleme ve çözüm üretme tarzıyla kitlelerle, kurduğu öğrenci öğretmen ilişkisiyle MLM’yi uygulayan, her türlü davranışı ve konuşmasıyla dosta ve düşmana bunu hissettiren bir anlayışa sahipti.

O, kitleler ve parti emekçileri içerisinde hep örnek olmaya, kişilere değil Proletarya Partisi’ne gönül vermeye, bağlı kalmaya işaret etti. Partisinin aldığı kararları uygularken, eleştirilerini uluorta yapmaz, olması gereken ilişkiler yoluyla eleştirilerini yönetirdi. Kararları alt birimlere, yerel organlara kavratmak için çalışma yapar, bir sonraki görüşmelerde yoldaşlardaki gelişimi gözlemlerdi.

Öğrenci-öğretmen tavrını pratiğe yansıtır, faaliyet içerisinde yer alan bireylerin olumlu-olumsuz yanlarını açığa çıkartarak devrime kendisini adayanların önünü açmaya çalışırdı. Sık sık İbrahim yoldaşın bize emanetinin değerini bilmemiz gerektiğini, onu güçlendirmemiz gerektiğini anlatırdı. Yanı sıra her yoldaşımızın çok değerli olduğunu vurgular ve yoldaşlık ilişkilerinin önemine dikkat çekerdi.

“Bolşevik Partizan” ayrılığı sürecinde Armenak yoldaşın önemli bir karşı koyuşu söz konusudur. Sağ çizgiye direnen Armenak, sürekli konum düşürme cezaları almaktadır. Alınan bu cezalar iki amacı hedefliyordu: birincisi, Armenak’ın parti içerisinde etkili olmasını engellemek; ikincisi, parti içerisindeki saygınlığını azaltmaya çalışmak. Hatta parti içerisinde güvensizlik yayılmaya çalışılıyordu. Armenak ise, başta halk kitleleri içerisindeki çelişkileri çözme konusunda inisiyatif geliştirerek partisinin prestijini yükseltmeyi, yayılmak istenen umutsuzluğa karşı kitlelerin güvenini kazandırmayı başarıyordu.

Aslında o dönemde az sayıda insanın muazzam emeğini anlatmamız lazım. Bunlardan biri de Armenak yoldaştır, Proletarya Partisi bu emekçilerinin eseri olarak görülmelidir. Onun faaliyet yürüttüğü her yerde mutlaka parti öne çıkmış, kişiler geride kalmış ve partiye bağlı neferler yetişmiştir. Kitlelere gitmekten vazgeçmemiş ve ısrarla yeni alanlar yaratarak örgütlemesine devam ettiği gibi siyasi-ideolojik mücadeleyi de elden bırakmamıştır. O devasa bir çınardı ve kaybı partisi için büyük bir kayıptı. Onun şahsında Proletarya Partisi saflarında güzel günlerin yaratılması için verilen mücadelede şehit düşenleri saygıyla anıyoruz.

(Bir Partizan)

*Bu yazı Özgür Gelecek gazetesinin 8 Mayıs 2013 tarihli 53. sayısından alınmıştır.

Okumaya devam et

BağlantılıYazılar

Sonraki Yazı

Partizan Dergisi Özel Sayı

Partizan Dergisi Kongre Özel sayısı Kasım 2019