Doğumunun 70. Yılında; Yüreğimiz Kabına Sığmamakta!

Enternasyonal proletaryanın Türkiye’deki öncü kurmayı Proletarya Partisi’nin kurucu ve kuramcısı komünist önder İbrahim Kaypakkaya’nın doğumunun 70. yılını karşılıyoruz. Önder yoldaşın partisini temellendirdiği temel teorik görüşler, dünya komünist hareketi tarihinin deneyimleri, yaşadığı ülkenin sosyo-ekonomik yapısının tahliliyle şekillenmiş; onun tabuları yıkan berrak komünist cüreti, bugün hala Türkiye devriminin yolunu aydınlatmaya devam etmektedir. Faşist diktatörlüğün yıkılması mücadelesinde illegal silahlı mücadelenin önemini çetin ideolojik tartışmalarla kavratan ve partiyi, halkı ve devrimi düşmana karşı koruma savaşında, işkencehanelerde ser verip sır vermeyerek başarıyla çıkmış bu yiğit komünist, faşist eli kanlı katiller tarafından parça parça kesilerek katledilmiştir.

47 yıl önce katledilen önder Kaypakkaya’nın mücadelesini, en geniş kesime ulaştırma çabasında olan ardılları olarak başlatılan kampanya, yine ona yaraşır şekilde “Çizdiği Kızıl Güzergahla İleri!” şiarıyla devam ediyor. Komünist önder İbrahim Kaypakkaya’yı anmanın savaşmak olduğunu bilince çıkaran için bu mücadelede Kaypakkaya’nın sönmeyen bir meşale olan yaşamı ve düşüncelerini en geniş kesime ulaştırma faaliyetleri önemli bir yerde durmaktadır. Kaypakkaya yoldaşın akıntıya karşı yüzerek, o güne kadar en “radikal” olanın dahi söyleyemediği görüşleri net bir şekilde ortaya koyup hemen bunun pratiğine atılması, bugün onun mücadelesini hak ettiği yere yani geniş kesimler tarafından sahiplenilmesi gerçekliğine dönüştürme görevi olarak önümüzde durmaktadır. Bu kampanya “hıncımız derya gibi kabarmakta” diyen işçi sınıfı, köylüler, kadınlar, gençler, mazlum Kürt ulusu ve çeşitli milliyetlerden Türkiye halkına pusula olan komünist önder İbrahim Kaypakkaya’yı daha fazla sahiplenme amacı da taşımaktadır.

Kampanyamız vesilesiyle komünist önder İbrahim Kaypakkaya’yı anarken, onun mücadelesini gerçek kahraman olan kitleler içerisinde daha fazla görünür kılma çalışmalarını büyütmek gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz.

KATLEDİLİŞİNİN 46. YILINDA ŞAN OLSUN KOMÜNİST ÖNDER İBRAHİM KAYPAKKAYA’YA!

DOĞUMUNUN 70. YILINDA ÇİZDİĞİ KIZIL GÜZERGAHLA İLERİ!