DERİTEKS’ten basın açıklamasına çağrı

H.Merkezi: DERİTEKS bugün Tuzla Organize Sanayi Bölgesi’nde 1 Mayıs gündemli yapacağı basın açıklamasına katılım çağrısında bulundu.

 

Tüm işçi ve emekçilere seslenen sendika’nın yapılacak açıklamaya ilişkin çağrı metni şu şekilde:

 

Çalışma yaşamının her geçen gün güvencesizleştirildiği, kiralık işçiliğin yasalaştığı,  kıdem tazminatımızın gasp edilmeye çalışıldığı, iş hukukunda işçinin korunması ilkesinin ortadan kaldırılarak arabuluculuk sistemiyle daha fazla hak kaybına uğrayacağı ve tüm bunlarla birlikte işsizliğin % 13 gibi tarihi rekorlar kırdığı bir dönemde 1 Mayıs’a giriyoruz.

Ülkemizde çalışma yaşamını bir köle pazarı haline getirmeyi amaçlayan Kiralık İşçilik ve Kıdem Tazminatı’nın ortadan kaldırılmak istenmesine karşı da örgütlü gücünü sonuna kadar kullanmaya devam edecektir. Bu kölelik yasaları işçi sınıfının birlik ve mücadelesi ile karşılık bulacaktır.

Yaklaşan 1 Mayıs öncesinde, işçi sınıfının kazanımlarını ortadan kaldırarak ucuz işçi gücü ve güvencesiz bir çalışma rejimi dayatılmasına, kıdem tazminatımızın gaspına, örgütsüzleştirme politikalarına karşı deri sanayide örgütlü tüm işyerlerinin katılımıyla saldırılara karşı sesimizi yükselteceğiz.”

 

Toplanma  Yeri: UYGUNER DERİ ÖNÜ

İstanbul Org Deri San. Böl. 7.Cadde G/4  Parsel Tuzla/ İstanbul

Tarih: 27 Nisan 2017-Perşembe

Saat: 12.00